Thông báo: Giao dịch sản phẩm mới Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro tại MXV

Posted on
Theo quyết định số 464/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc giao dịch sản phẩm mới Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro thuộc Sở Giao dịch hàng hóa COMEX từ ngày 05/07/2022 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Read More Thông báo: Giao dịch sản phẩm mới Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro tại MXV

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!