Thông báo: Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 03/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về việc thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa, cụ thể như sau:

Từ ngày 03/10/2022

thay doi thoi gian giao dich 01
thay doi thoi gian giao dich 03thay doi thoi gian giao dich 03
thay doi thoi gian giao dich 03
thay doi thoi gian giao dich 04

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự