Thông báo: Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 03/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về việc thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa, cụ thể như sau:

Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022

thoi gian gd 1
thoi gian gd 2
thoi gian gd 3


Từ ngày 07/11/2022

thoi gian gd 4
thoi gian gd 5
thoi gian gd 6

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự