Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/01/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Lưu ý: Phí cố định ( User Trader ) hiện là 730.000VNĐ. Quý Khách hàng tham gia giao dịch tại GF sẽ được hỗ trợ 70% còn 219.000VNĐ.

Chi tiết phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG:

thay doi phi csdl 1
thay doi phi csdl 2

Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm và in nghiêng có sự thay đổi phíTrân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự