Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 717/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

Lưu ý: Phí cố định ( User Trader ) có thay đổi từ 720.000VNĐ lên 730.000. Quý Khách hàng tham gia giao dịch tại Golden Finance sẽ được hỗ trợ 50% còn 365.000VNĐ.

Chi tiết phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG:

Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/10/2022Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự