Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/11/2022

Lưu ý: Phí cố định ( User Trader ) có thay đổi từ 730.000VNĐ lên 760.000. Quý Khách hàng tham gia giao dịch tại VMEX sẽ được hỗ trợ 50% còn 380.000VNĐ.

Chi tiết phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG:

thay doi phi cqg 011122
thay doi phi cqg 011122.jpg - 2

Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm và in nghiêng có sự thay đổi phíTrân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự