Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 21/09/2022

Theo quyết định số 703 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/09/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Đồng : giảm từ 6.050 USD/lot về 5.500 USD/lot
  • Đồng mini : giảm từ 3.025 USD/lot về 2.750 USD/lot
  • Đồng micro : giảm từ 605 USD/lot về 550 USD/lot
  • Dầu WTI : giảm từ 9.460 USD/lot về 9.295 USD/lot
  • Dầu WTI mini : giảm từ 4.730 USD/lot về 4.648 USD/lot
  • Dầu WTI micro : giảm từ 946 USD/lot về 930 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự