Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/12/2021

Theo quyết định số 719QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ một số mặt hàng thay đổi

  • Cao su RSS3: tăng 500 JPY/lot từ 70.000 JPY/lot lên 70.500 JPY/lot
  • Bạc: giảm 1.265 USD/lot từ 12.650 USD/lot xuống 11.385 USD/lot
  • Đồng: giảm 660 USD/lot từ 6.600 USD/lot xuống 5.940 USD/lot
  • Bạch kim: giảm 385 USD/lot từ 3.960 USD/lot xuống 3.575 USD/lot
  • Khí tự nhiên : giảm 1.100 USD/lot từ 6.930 USD/lot xuống 5.830 USD/lot
  • Khí tự nhiên mini : giảm 275 USD/lot từ 1.733 USD/lot xuống 1.458 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự