Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 14/03/2022

Theo quyết định số 176 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 14/03/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cao su RSS3: giảm từ 70.000 JPY xuống 58.500 JPY;
  • Bạch kim: tăng từ 3.575 USD lên 4.125 USD;
  • Dầu ít lưu huỳnh: tăng từ 7.113 USD lên 13.532 USD;
  • Dầu thô Brent: tăng từ 8.360 USD lên 11.033 USD;
  • Dầu thô Brent mini: tăng từ 836 USD lên 1.351 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự