Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 13/04/2022

Theo quyết định số 271 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 13/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Lúa mỳ : giảm từ 5.600 USD xuống 4.730 USD;
  • Lúa mỳ mini : giảm từ 1.122 USD xuống 946 USD;
  • Lúa mỳ Kansas : giảm từ 5.600 USD xuống 4.730 USD;
  • Dầu thô WTI : giảm từ 10.450 USD xuống 9.625 USD;
  • Dầu thô WTI mini: giảm từ 5.225 USD xuống 4.813 USD;
  • Dầu thô WTI micro : giảm từ 1.045 USD xuống 963 USD;
  • Khí tự nhiên : tăng từ 5.335 USD lên 5.665 USD;
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ 1.334 USD lên 1.416 USD;
  • Xăng pha chế RBOB : giảm từ 13.200 USD xuống 11.825 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự