Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 11/11/2022

Theo quyết định số 860 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/11/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Đồng: tăng từ 5.500 USD/lot lên 6.325 USD/lot
  • Đồng mini: tăng từ 2.750 USD/lot lên 3.163 USD/lot
  • Đồng micro: tăng từ 550 USD/lot lên 633 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự