Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 11/07/2022

Theo quyết định số 499 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/07/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

 • Bạc : giảm từ $9.350 về $8.250
 • Bạc mini : giảm từ $4.675 về $4.125
 • Bạc micro : giảm từ $1.870 về $1.650
 • Bạch kim : giảm từ $3.740 về $3.080
 • Dầu thô Brent mini : giảm từ $1.192 về $1.069
 • Dầu thô WTI : tăng từ $9.185 lên $9.460
 • Dầu thô WTI mini : tăng từ $4.593 lên $4.730
 • Dầu thô WTI micro :tăng từ $919 lên $946
 • Khí tự nhiên : tăng từ $9.130 lên $9.350
 • Khí tự nhiên mini : tăng từ $2.283 lên $2.338
 • Xăng pha chế RBOB : tăng từ $13.200 lên $13.750

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự