Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 10/06/2022

Theo quyết định số 412 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 10/06/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu ít lưu huỳnh : tăng từ $13.999 lên $14.843
  • Dầu thô Brent : giảm từ $13.112 về $11.759

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự