Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 09/11/2022

Theo quyết định số 853 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/11/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cà phê Robusta : giảm từ 1.771USD/lot xuống 1.496USD/lot
  • Đường trắng : giảm từ 2.037USD/lot xuống 1.969USD/lot
  • Dầu ít lưu huỳnh: giảm từ 14.486USD/lot xuống 13.223USD/lot
  • Dầu thô Brent: tăng từ 10.285USD/lot lên 10.791USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự