Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 07/11/2022

Theo quyết định số 847 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/11/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu đậu tương : giảm từ 3.300USD/lot xuống 2.970USD/lot
  • Đậu tương : giảm từ 4.840USD/lot xuống 4.400USD/lot
  • Đậu tương mini : giảm từ 964USD/lot xuống 880USD/lot
  • Gạo thô : tăng từ 1.375USD/lot lên 1.513USD/lot
  • Khô đậu tương : giảm từ 3.080USD/lot xuống 2.750USD/lot
  • Ngô : giảm từ 2.750USD/lot xuống 2.475USD/lot
  • Ngô mini : giảm từ 550USD/lot xuống 495USD/lot
  • Cao su RSS3 : giảm từ 44.500JPY/lot xuống 43.000/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:
 

thay doi ky quy 0711-2
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự