Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 07/07/2022

Theo quyết định số 493 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/07/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu ít lưu huỳnh :  giảm từ $14.843 về $14.486
  • Dầu thô Brent : giảm từ $11.759 về $10.285

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự