Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 07/03/2022

Theo quyết định số 130 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/03/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Gạo thô : tăng từ 1.073 USD lên 1.183 USD;
  • Lúa mỳ : tăng từ 4.180 USD lên 4.950 USD;
  • Lúa mỳ mini : tăng từ 836 USD lên 990 USD;
  • Lúa mỳ Kansas : tăng từ 4.290 USD lên 4.843 USD
  • Dầu cọ thô : tăng từ 7.500 MYR lên 9.000 MYR;
  • Cao su RSS3 : giảm từ 72.000 JPY xuống 70.000 USD;
  • Dầu thô WTI : tăng từ 9.900 USD lên 11.550 USD;
  • Dầu thô WTI mini : tăng từ 4.950 USD lên 5.775 USD;
  • Dầu thô WTI micro : tăng từ 990 USD lên 1.155 USD;
  • Xăng pha chế RBOB : tăng từ 10.120 USD lên 12.100 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự