Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 03/06/2022

Theo quyết định số 403 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/06/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu thô WTI : giảm từ $9.625 về $9.185
  • Dầu thô WTI mini : giảm từ $4.813 về $4.593
  • Dầu thô WTI micro : giảm từ $963 về $919
  • Xăng pha chế RBOB : tăng từ $11.825 lên $13.200

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự