Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/12/2021

Theo quyết định số 638/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ một số mặt hàng ngành năng lượng thay đổi

  • Dầu thô WTI : tăng 825 USD/lot từ 5.610 USD/lot lên 6.435 USD/lot
  • Dầu thô WTI mini : tăng 413 USD/lot từ 2.805 USD/lot lên 3.218 USD/lot
  • Dầu thô WTI micro : tăng 83 USD/lot từ 561 USD/lot lên 644 USD/lot
  • Xăng pha chế RBOB : tăng 880 USD/lot từ 5.885 USD /lot lên 6.765 USD /lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự