Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/08/2022

Theo quyết định số 562 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/08/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khô đậu tương : tăng từ $2.420 lên $2.695
  • Cao su RSS3 : giảm từ 54.000JPY về 53.000JPY
  • Cao su TSR 20 : giảm từ $495 về $440
  • Quặng sắt : giảm từ $2.090 về $1.980

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự