Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/11/2022

Theo quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/11/2022.

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

ky quy lme 2111
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự