Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 13/10/2022

Theo quyết định số 770/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 13/10/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Chì LME thay đổi

  • Chì LME: tăng 3.625 USD lên 4.500 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

thay doi ky quy LME 121022
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự