Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 05/05/2022

Theo quyết định số 343/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/05/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Kẽm LME thay đổi

  • Kẽm LME: tăng 8.050 USD lên 8.350 USD/lot
  • Niken LME: tăng 36.860 USD lên 37.164 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự