Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 04/08/2022

Theo quyết định số 577/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 04/08/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Nhôm LME, Thiếc LME, Niken LME thay đổi

  • Nhôm LME: giảm 5.950 USD về 5.400 USD/lot
  • Kẽm LME: tăng 7.875 USD lên 7.950 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự