Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 27 – 28/12/2021

Căn cứ vào quyết định số 737/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch như sau:

Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, như sau:

STTNguyên tệTỷ giá quy đổiTỷ giá muaTỷ giá bán
1USD (US Dollar)23.02022.74023.020
2MYR (Malaysian Ringgit)5.5125.3935.512
3JPY (Japanese Yen)205196205

Tỷ giá quy đổi: là tỷ giá được sử dụng để quy đổi tạm thời giá, giá trị hợp đồng, lãi lỗ vị thế của các loại hợp đồng bằng nguyên tệ sang VND để tính toán trên hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch.

Tỷ giá mua: là tỷ giá dùng để mua Nguyên tệ từ khách hàng tất toán lãi vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

Tỷ giá bán: là tỷ giá dùng để bán Nguyên tệ cho khách hàng tất toán lỗ vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

Hiệu lực của tỷ giá áp dụng mới:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 27/12/2021.
  • Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 28/12/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự