Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 14/12/2022

Căn cứ vào quyết định số 933/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại Golden Finance như sau:

Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, như sau:

STTNguyên tệTỷ giá quy đổiTỷ giá muaTỷ giá bán
1USD (US Dollar)23.70023.42023.700
2MYR (Malaysian Ringgit)5.4255.3055.425
3JPY (Japanese Yen)180171180

Tỷ giá quy đổi: là tỷ giá được sử dụng để quy đổi tạm thời giá, giá trị hợp đồng, lãi lỗ vị thế của các loại hợp đồng bằng nguyên tệ sang VND để tính toán trên hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch.

Tỷ giá mua: là tỷ giá dùng để mua Nguyên tệ từ khách hàng tất toán lãi vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

Tỷ giá bán: là tỷ giá dùng để bán Nguyên tệ cho khách hàng tất toán lỗ vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

Hiệu lực của tỷ giá áp dụng mới:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 14/12/2022.
  • Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 15/12/2022.

Trân trọng,

GF.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự