Thông báo: Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/11/2022

Theo quyết định số 815QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/2022.

Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV

thay doi bien do 281022
thay doi bien do 281022 - 2
thay doi bien do 281022 - 3
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự