Thông báo: Thay đổi biên độ giá giao dịch của HĐ KHTC tại MXV từ ngày 07/03/2022

Theo quyết định số 134/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/03/2022.

Lưu ý : Biên độ giá giao dịch một số mặt hàng Nông sản thay đổi

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự