Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24/10/2022

Kính gửi: Quý khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Thông báo số 802/TB/TGĐ-MXV ngày 20/10/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thông tin chi tiết

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự