Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tuần 06-20/01/2023

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Finance thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPF23Dầu ít lưu huỳnh 01/202310/01/2023Trước 21:00 ngày 06/01/2023
2TRUF23Cao su RSS3 01/202325/01/2023Trước 15:00 ngày 10/01/2023
3ZFTG23Cao su TSR20 02/202331/01/2023Trước 15:00 ngày 13/01/2023
4FEFF23Quặng sắt 01/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
5NQMG23Dầu WTI mini 02/202317/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
6MCLEG23Dầu WTI micro 02/202317/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
7CLEG23Dầu WTI 02/202318/01/2023Trước 21:00 ngày 17/01/2023
8NQGG23Khí tự nhiên mini 02/202324/01/2023Trước 21:00 ngày 20/01/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUF23Cao su RSS3 01/202325/01/2023Trước 15:00 ngày 10/01/2023
2QPF23Dầu ít lưu huỳnh 01/202312/01/2023Trước 21:00 ngày 10/01/2023
3MPOF23Dầu cọ thô 01/202313/01/2023Trước 15:00 ngày 11/01/2023
4ZREF23Gạo thô 01/202313/01/2023Trước 21:00 ngày 11/01/2023
5ZLEF23Dầu đậu tương 01/202313/01/2023Trước 22:00 ngày 11/01/2023
6ZSEF23Đậu tương 01/202313/01/2023Trước 22:00 ngày 11/01/2023
7ZMEF23Khô đậu tương 01/202313/01/2023Trước 22:00 ngày 11/01/2023
8ZFTG23Cao su TSR20 02/202331/01/2023Trước 15:00 ngày 13/01/2023
9FEFF23Quặng sắt 01/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
10NQMG23Dầu WTI mini 02/202319/01/2023Trước 21:00 ngày 17/01/2023
11MCLEG23Dầu WTI micro 02/202319/01/2023Trước 21:00 ngày 17/01/2023
12CLEG23Dầu WTI 02/202320/01/2023Trước 21:00 ngày 18/01/2023

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự