Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 5/5-24/5/2023

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công Ty CP Đầu Tư Golden Finance thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPK23Dầu ít lưu huỳnh 05/202309/05/2023Trước 21:00 ngày 05/05/2023
2TRUK23Cao su RSS3 05/202325/05/2023Trước 15:00 ngày 09/05/2023
3ZFTM23Cao su TSR20 06/202331/05/2023Trước 15:00 ngày 15/05/2023
4FEFK23Quặng sắt 05/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
5NQMM23Dầu WTI mini 06/202317/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
6MCLEM23Dầu WTI micro 06/202317/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
7CLEM23Dầu WTI 06/202318/05/2023Trước 21:00 ngày 17/05/2023
8NQGM23Khí tự nhiên mini 06/202323/05/2023Trước 21:00 ngày 19/05/2023
9NGEM23Khí tự nhiên 06/202325/05/2023Trước 21:00 ngày 23/05/2023
10MQCM23Đồng mini 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
11MHGM23Đồng micro 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUK23Cao su RSS3 05/202325/05/2023Trước 15:00 ngày 09/05/2023
2QPK23Dầu ít lưu huỳnh 05/202311/05/2023Trước 21:00 ngày 09/05/2023
3ZLEK23Dầu đậu tương 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
4ZSEK23Đậu tương 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
5ZREK23Gạo thô 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
6ZMEK23Khô đậu tương 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
7ZWAK23Lúa mỳ 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
8KWEK23Lúa mỳ Kansas 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
9ZCEK23Ngô 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
10MPOK23Dầu cọ thô 05/202315/05/2023Trước 15:00 ngày 11/05/2023
11CCEK23Ca cao 05/202315/05/2023Trước 21:00 ngày 11/05/2023
12ZFTM23Cao su TSR20 06/202331/05/2023Trước 15:00 ngày 15/05/2023
13FEFK23Quặng sắt 05/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
14KCEK23Cà phê Arabica 05/202318/05/2023Trước 21:00 ngày 16/05/2023
15NQMM23Dầu WTI mini 06/202319/05/2023Trước 21:00 ngày 17/05/2023
16MCLEM23Dầu WTI micro 06/202319/05/2023Trước 21:00 ngày 17/05/2023
17CLEM23Dầu WTI 06/202322/05/2023Trước 21:00 ngày 18/05/2023
18NQGM23Khí tự nhiên mini 06/202325/05/2023Trước 21:00 ngày 23/05/2023
19SNDD01M23Thiếc LME 01/06/202330/05/2023Trước 21:00 ngày 23/05/2023

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng,

GF.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự