Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOZ22Dầu cọ thô 12/202230/11/2022Trước 15:00 ngày 28/11/2022
2XWZ22Lúa mỳ mini 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
3KWEZ22Lúa mỳ Kansas 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
4XCZ22Ngô mini 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
5SIEZ22Bạc 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
6SILZ22Bạc micro 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
7CPEZ22Đồng 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
8PLEZ22Bạch kim 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
9ZLEZ22Dầu đậu tương 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022
10ZMEZ22Khô đậu tương 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022
11ZWAZ22Lúa mỳ 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022
12ZCEZ22Ngô 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOZ22Dầu cọ thô 12/202230/11/2022Trước 15:00 ngày 28/11/2022
2XWZ22Lúa mỳ mini 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
3KWEZ22Lúa mỳ Kansas 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
4XCZ22Ngô mini 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
5SIEZ22Bạc 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
6SILZ22Bạc micro 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
7CPEZ22Đồng 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
8PLEZ22Bạch kim 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 28/11/2022
9ZLEZ22Dầu đậu tương 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022
10ZMEZ22Khô đậu tương 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022
11ZWAZ22Lúa mỳ 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022
12ZCEZ22Ngô 12/202230/11/2022Trước 21:00 ngày 29/11/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự