Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/06/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPON22Dầu cọ thô 07/202230/06/2022Trước 15:00 ngày 28/06/2022
2XBN22Đậu Tương Mini 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
3ZREN22Gạo thô 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
4XWN22Lúa Mỳ Mini 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
5KWEN22Lúa mỳ Kansas 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
6XCN22Ngô Mini 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
7SBEN22Đường 11 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
8SIEN22Bạc 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
9CPEN22Đồng 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
10PLEN22Bạch kim 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
11ZSEN22Đậu Tương 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
12ZMEN22Khô Đậu Tương 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
13ZWAN22Lúa Mỳ 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
14ZCEN22Ngô 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
15ZLEN22Dầu Đậu Tương 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1XBN22Đậu Tương Mini 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
2XWN22Lúa Mỳ Mini 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
3XCN22Ngô Mini 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
4SBEN22Đường 11 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
5QOQ22Dầu Brent 08/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
6BMQ22Dầu Brent mini 08/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
7RBEN22Xăng RBOB 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự