Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 27-28/04/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1XBK22Đậu Tương Mini 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
2ZREK22Gạo thô 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
3XWK22Lúa Mỳ Mini 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
4KWEK22Lúa mỳ Kansas 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
5XCK22Ngô Mini 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
6MPOK22Dầu cọ thô 05/202229/04/2022Trước 15:00 ngày 27/04/2022
7SBEK22Đường 11 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
8SIEK22Bạc 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
9CPEK22Đồng 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
10PLEK22Bạch kim 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
11ZLEK22Dầu Đậu Tương 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 28/04/2022
12ZSEK22Đậu Tương 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 28/04/2022
13ZMEK22Khô Đậu Tương 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 28/04/2022
14ZWAK22Lúa Mỳ 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 28/04/2022
15ZCEK22Ngô 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 28/04/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1XBK22Đậu Tương Mini 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
2XWK22Lúa Mỳ Mini 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
3XCK22Ngô Mini 05/202213/05/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
4SBEK22Đường 11 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
5QOM22Dầu Brent 06/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
6BMM22Dầu Brent mini 06/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022
7RBEK22Xăng RBOB 05/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 27/04/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự