Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 26-30/08/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 26-30/08/2022.

Lịch tất toán hợp đồng ngày 26-30/08/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOU22Dầu cọ thô 09/202230/08/2022Trước 15:00 ngày 26/08/2022
2XBU22Đậu tương mini 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
3ZREU22Gạo thô 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
4XWU22Lúa mỳ mini 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
5KWEU22Lúa mỳ Kansas 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
6XCU22Ngô mini 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
7SIEU22Bạc
09/2022
31/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
8SILU22Bạc micro 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
9CPEU22Đồng
09/2022
31/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
10PLEU22Bạch kim 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
11ZLEU22Dầu đậu tương 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 30/08/2022
12ZSEU22Đậu tương 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 30/08/2022
13ZMEU22Khô đậu tương 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 30/08/2022
14ZWAU22Lúa mỳ
09/2022
31/08/2022Trước 21:00 ngày 30/08/2022
15ZCEU22Ngô
09/2022
31/08/2022Trước 21:00 ngày 30/08/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1XBU22Đậu tương mini 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
2XWU22Lúa mỳ mini 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
3XCU22Ngô mini 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
4QOV22Dầu Brent 10/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
5BMV22Dầu Brent mini 10/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022
6RBEU22Xăng RBOB 09/202231/08/2022Trước 21:00 ngày 29/08/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự