Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 23-28/12/2021

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NGEF22Khí tự nhiên 01/202227/12/2021Trước 21:00 ngày 23/12/2021
2BMG22Dầu Brent mini 02/202228/12/2021Trước 18:00 ngày 24/12/2021
3LRCF22Cà phê Robusta 01/202228/12/2021Trước 21:00 ngày 23/12/2021
4QOG22Dầu Brent02/202228/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
5RBEF22Xăng pha chế 01/202229/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGF22Khí tự nhiên mini 01/202228/12/2021Trước 21:00 ngày 23/12/2021
2CPEZ21Đồng12/202129/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
3NGEF22Khí tự nhiên 01/202229/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
4PLEZ21Bạch kim12/202129/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
5SIEZ21Bạc12/202129/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
6BMG22Dầu Brent mini 02/202230/12/2021Trước 21:00 ngày 28/12/2021
7QOG22Dầu Brent 02/202230/12/2021Trước 21:00 ngày 28/12/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự