Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 22-26/08/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Lịch tất toán hợp đồng ngày 22-26/08/2022 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1KCEU22Cà phê Arabica 09/202223/08/2022Trước 21:00 ngày 22/08/2022
2NQGU22Khí tự nhiên mini 09/202224/08/2022Trước 21:00 ngày 22/08/2022
3CCEU22Ca cao 09/202225/08/2022Trước 21:00 ngày 23/08/2022
4NGEU22Khí tự nhiên 09/202225/08/2022Trước 21:00 ngày 23/08/2022
5LRCU22Cà phê Robusta 09/202225/08/2022Trước 21:00 ngày 24/08/2022
6MQIU22Bạc mini 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
7MQCU22Đồng mini 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
8MHGU22Đồng micro 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
9BMV22Dầu Brent mini 10/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
10RBEU22Xăng RBOB 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
11QOV22Dầu Brent 10/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 26/08/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGU22Khí tự nhiên mini 09/202226/08/2022Trước 21:00 ngày 24/08/2022
2SIEQ22Bạc 08/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
3MQIU22Bạc mini 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
4SILQ22Bạc micro 08/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
5CPEQ22Đồng 08/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
6MQCU22Đồng mini 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
7MHGU22Đồng micro 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
8PLEQ22Bạch kim 08/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
9NGEU22Khí tự nhiên 09/202229/08/2022Trước 21:00 ngày 25/08/2022
10LRCU22Cà phê Robusta 09/202226/09/2022Trước 21:00 ngày 26/08/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự