Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGV22Khí tự nhiên mini 10/202223/09/2022Trước 21:00 ngày 21/09/2022
2CTEV22Bông sợi 10/202226/09/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
3NGEV22Khí tự nhiên 10/202226/09/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
4MQCV22Đồng mini 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
5MHGV22Đồng micro 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
6BMX22Dầu Brent mini 11/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
7RBEV22Xăng RBOB 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
8QOX22Dầu Brent 11/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 27/09/2022
9MPOV22Dầu cọ thô 10/202230/09/2022Trước 15:00 ngày 28/09/2022
10SBEV22Đường 11 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
11SIEV22Bạc 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
12SILV22Bạc micro 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
13CPEV22Đồng 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
14PLEV22Bạch kim 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
15ZLEV22Dầu đậu tương 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022
16ZMEV22Khô đậu tương 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1CTEV22Bông sợi 10/202207/10/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
2NQGV22Khí tự nhiên mini 10/202227/09/2022Trước 21:00 ngày 23/09/2022
3SIEU22Bạc 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
4SILU22Bạc micro 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
5CPEU22Đồng 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
6MQCV22Đồng mini 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
7MHGV22Đồng micro 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
8PLEU22Bạch kim 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
9NGEV22Khí tự nhiên 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
10SBEV22Đường 11 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
11QOX22Dầu Brent 11/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
12BMX22Dầu Brent mini 11/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
13RBEV22Xăng RBOB 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự