Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-27/06/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1KCEN22Cà phê Arabica 07/202222/06/2022Trước 21:00 ngày 21/06/2022
2NQGN22Khí tự nhiên mini 07/202223/06/2022Trước 21:00 ngày 21/06/2022
3CCEN22Ca cao
07/2022
24/06/2022Trước 21:00 ngày 22/06/2022
4CTEN22Bông sợi 07/202224/06/2022Trước 21:00 ngày 22/06/2022
5NGEN22Khí tự nhiên 07/202224/06/2022Trước 21:00 ngày 22/06/2022
6LRCN22Cà phê Robusta 07/202227/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
7BMQ22Dầu Brent mini 08/202228/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
8RBEN22Xăng RBOB 07/202228/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
9QOQ22Dầu Brent 08/202228/06/2022Trước 21:00 ngày 27/06/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1CTEN22Bông sợi 07/20227/7/2022Trước 21:00 ngày 22/06/2022
2NQGN22Khí tự nhiên mini 07/202227/06/2022Trước 21:00 ngày 23/06/2022
3LRCN22Cà phê Robusta 07/202225/07/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
4SIEM22Bạc
06/2022
28/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
5CPEM22Đồng
06/2022
28/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
6PLEM22Bạch kim 06/202228/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022
7NGEN22Khí tự nhiên 07/202228/06/2022Trước 21:00 ngày 24/06/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự