Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1CTEZ22Bông sợi 12/202223/11/2022Trước 21:00 ngày 21/11/2022
2CCEZ22Ca cao 12/202223/11/2022Trước 21:00 ngày 21/11/2022
3NQGZ22Khí tự nhiên mini 12/202223/11/2022Trước 21:00 ngày 21/11/2022
4NGEZ22Khí tự nhiên 12/202224/11/2022Trước 21:00 ngày 22/11/2022
5MQIZ22Bạc mini 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
6MQCZ22Đồng mini 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
7MHGZ22Đồng micro 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
8BMF23Dầu Brent mini 01/202328/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
9RBEZ22Xăng RBOB 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
10QOF23Dầu Brent 01/202328/11/2022Trước 21:00 ngày 25/11/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1CTEZ22Bông sợi 12/202207/12/2022Trước 21:00 ngày 22/11/2022
2NQGZ22Khí tự nhiên mini 12/202225/11/2022Trước 21:00 ngày 23/11/2022
3SIEX22Bạc 11/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
4MQIZ22Bạc mini 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
5SILX22Bạc micro 11/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
6CPEX22Đồng 11/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
7MQCZ22Đồng mini 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
8MHGZ22Đồng micro 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
9PLEX22Bạch kim 11/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022
10NGEZ22Khí tự nhiên 12/202228/11/2022Trước 21:00 ngày 24/11/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự