Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGX22Khí tự nhiên mini 11/202224/10/2022Trước 21:00 ngày 20/10/2022
2NGEX22Khí tự nhiên 11/202225/10/2022Trước 21:00 ngày 21/10/2022
3LRCX22Cà phê Robusta 11/202226/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
4MQCX22Đồng mini 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
5MHGX22Đồng micro 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
6BMZ22Dầu Brent mini 12/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
7RBEX22Xăng RBOB 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
8QOZ22Dầu Brent 12/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 26/10/2022
9MPOX22Dầu cọ thô 11/202231/10/2022Trước 15:00 ngày 27/10/2022
10XBX22Đậu tương mini 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
11ZREX22Gạo thô 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
12SIEX22Bạc 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
13SILX22Bạc micro 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
14CPEX22Đồng 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
15PLEX22Bạch kim 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
16ZSEX22Đậu tương 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 28/10/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGX22Khí tự nhiên mini 11/202226/10/2022Trước 21:00 ngày 24/10/2022
2SIEV22Bạc 10/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
3SILV22Bạc micro 10/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
4CPEV22Đồng 10/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
5MQCX22Đồng mini 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
6MHGX22Đồng micro 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
7PLEV22Bạch kim 10/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
8NGEX22Khí tự nhiên 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
9LRCX22Cà phê Robusta 11/202224/11/2022Trước 21:00 ngày 26/10/2022
10XBX22Đậu tương mini 11/202214/11/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
11QOZ22Dầu Brent 12/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
12BMZ22Dầu Brent mini 12/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
13RBEX22Xăng RBOB 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự