Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/07/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

Cụ thể như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGQ22Khí tự nhiên mini 08/202222/07/2022Trước 21:00 ngày 20/07/2022
2NGEQ22Khí tự nhiên 08/202225/07/2022Trước 21:00 ngày 21/07/2022
3BMU22Dầu Brent mini 09/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
4RBEQ22Xăng RBOB 08/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
5MHGQ22Đồng micro 08/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
6MQCQ22Đồng mini 08/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
7QOU22Dầu Brent 09/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 26/07/2022
8XBQ22Đậu tương mini 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
9MPOQ22Dầu cọ thô 08/202229/07/2022Trước 15:00 ngày 27/07/2022
10SIEQ22Bạc08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
11SILQ22Bạc micro 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
12CPEQ22Đồng08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
13PLEQ22Bạch kim 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
14ZLEQ22Dầu đậu tương 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 28/07/2022
15ZSEQ22Đậu tương 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 28/07/2022
16ZMEQ22Khô đậu tương 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 28/07/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGQ22Khí tự nhiên mini 08/202226/07/2022Trước 21:00 ngày 22/07/2022
2SIEN22Bạc 07/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
3SILN22Bạc micro 07/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
4CPEN22Đồng 07/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
5MHGQ22Đồng micro 08/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
6MQCQ22Đồng mini 08/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
7PLEN22Bạch kim 07/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
8NGEQ22Khí tự nhiên 08/202227/07/2022Trước 21:00 ngày 25/07/2022
9XBQ22Đậu tương mini 08/202212/8/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
10QOU22Dầu Brent 09/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
11BMU22Dầu Brent mini 09/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022
12RBEQ22Xăng RBOB 08/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 27/07/2022

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự