Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-26/04/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1KCEK22Cà phê Arabica 05/202221/04/2022Trước 21:00 ngày 20/04/2022
2NQGK22Khí tự nhiên mini 05/202222/04/2022Trước 21:00 ngày 20/04/2022
3CTEK22Bông sợi 05/202225/04/2022Trước 21:00 ngày 21/04/2022
4NGEK22Khí tự nhiên 05/202225/04/2022Trước 21:00 ngày 21/04/2022
5CCEK22Ca cao 05/202225/04/2022Trước 21:00 ngày 21/04/2022
6LRCK22Cà phê Robusta 05/202226/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
7BMM22Dầu Brent mini 06/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
8RBEK22Xăng RBOB 05/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
9QOM22Dầu Brent 06/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 26/04/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1CTEK22Bông sợi 05/202206/05/2022Trước 21:00 ngày 21/04/2022
2NQGK22Khí tự nhiên mini 05/202226/04/2022Trước 21:00 ngày 22/04/2022
3CPEJ22Đồng 04/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
4PLEJ22Bạch kim 04/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
5NGEK22Khí tự nhiên 05/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
6SIEJ22Bạc 04/202227/04/2022Trước 21:00 ngày 25/04/2022
7LRCK22Cà phê Robusta 05/202225/05/2022Trước 21:00 ngày 26/04/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự