Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-26/01/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), GF xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGG22Khí tự nhiên mini 02/202224/01/2022Trước 21:00 ngày 20/01/2022
2NGEG22Khí tự nhiên 02/202225/01/2022Trước 21:00 ngày 21/01/2022
3BMH22Dầu Brent mini 03/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 25/01/2022
4RBEG22Xăng RBOB 02/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 25/01/2022
5QOH22Dầu Brent 03/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 26/01/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGG22Khí tự nhiên mini 02/202226/01/2022Trước 21:00 ngày 24/01/2022
2SIEF22Bạc01/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 25/01/2022
3CPEF22Đồng01/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 25/01/2022
4PLEF22Bạch kim 01/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 25/01/2022
5NGEG22Khí tự nhiên 02/202227/01/2022Trước 21:00 ngày 25/01/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự