Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 16-20/05/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1CLEM22Dầu WTI06/202218/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
2NQGM22Khí tự nhiên mini 06/202223/05/2022Trước 21:00 ngày 19/05/2022
3NGEM22Khí tự nhiên 06/202224/05/2022Trước 21:00 ngày 20/05/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1KCEK22Cà phê Arabica 05/202218/05/2022Trước 21:00 ngày 16/05/2022
2NQMM22Dầu WTI Mini 06/202219/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
3MCLEM22Dầu WTI micro 06/202219/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
4CLEM22Dầu WTI06/202220/05/2022Trước 21:00 ngày 18/05/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự