Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 12-18/07/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1ZFTQ22Cao su TSR20 08/202229/07/2022Trước 15:00 ngày 13/07/2022
2QWQ22Đường trắng 08/202215/07/2022Trước 21:00 ngày 13/07/2022
3NQMQ22Dầu WTI mini 08/202215/07/2022Trước 21:00 ngày 13/07/2022
4MCLEQ22Dầu WTI micro 08/202215/07/2022Trước 21:00 ngày 13/07/2022
5FEFN22Quặng sắt 07/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 13/07/2022
6CLEQ22Dầu WTI 08/202218/07/2022Trước 21:00 ngày 15/07/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1ZLEN22Dầu đậu tương 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
2ZSEN22Đậu tương 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
3ZREN22Gạo thô 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
4ZMEN22Khô đậu tương 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
5ZWAN22Lúa mỳ07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
6KWEN22Lúa mỳ Kansas 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
7ZCEN22Ngô07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
8CCEN22Ca cao07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 12/07/2022
9MPON22Dầu cọ thô 07/202215/07/2022Trước 15:00 ngày 13/07/2022
10ZFTQ22Cao su TSR20 08/202229/07/2022Trước 15:00 ngày 13/07/2022
11QWQ22Đường trắng 08/202215/07/2022Trước 21:00 ngày 13/07/2022
12FEFN22Quặng sắt 07/202229/07/2022Trước 21:00 ngày 13/07/2022
13KCEN22Cà phê Arabica 07/202219/07/2022Trước 21:00 ngày 15/07/2022
14NQMQ22Dầu WTI mini 08/202219/07/2022Trước 21:00 ngày 15/07/2022
15MCLEQ22Dầu WTI micro 08/202219/07/2022Trước 21:00 ngày 15/07/2022
16CLEQ22Dầu WTI 08/202220/07/2022Trước 21:00 ngày 18/07/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự