Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 12-18/04/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1ZFTK22Cao su TSR20 05/202229/04/2022Trước 15:00 ngày 13/04/2022
2FEFJ22Quặng sắt 04/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 13/04/2022
3QWK22Đường trắng 05/202214/04/2022Trước 21:00 ngày 12/04/2022
4NQMK22Dầu WTI Mini 05/202215/04/2022Trước 21:00 ngày 13/04/2022
5MCLEK22Dầu WTI micro 05/202215/04/2022Trước 21:00 ngày 13/04/2022
6CLEK22Dầu WTI 05/202218/04/2022Trước 21:00 ngày 14/04/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1MPOJ22Dầu cọ thô 04/202215/04/2022Trước 15:00 ngày 13/04/2022
2ZFTK22Cao su TSR20 05/202229/04/2022Trước 15:00 ngày 13/04/2022
3FEFJ22Quặng sắt 04/202229/04/2022Trước 21:00 ngày 13/04/2022
4QWK22Đường trắng 05/202214/04/2022Trước 21:00 ngày 12/04/2022
5NQMK22Dầu WTI Mini 05/202219/04/2022Trước 21:00 ngày 14/04/2022
6MCLEK22Dầu WTI micro 05/202219/04/2022Trước 21:00 ngày 14/04/2022
7CLEK22Dầu WTI 05/202220/04/2022Trước 21:00 ngày 18/04/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự