Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPV22Dầu ít lưu huỳnh 10/202210/10/2022Trước 21:00 ngày 06/10/2022
2TRUV22Cao su RSS3 10/202225/10/2022Trước 15:00 ngày 07/10/2022
3ZFTX22Cao su TSR20 11/202231/10/2022Trước 15:00 ngày 13/10/2022
4FEFV22Quặng sắt 10/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 13/10/2022
5NQMX22Dầu WTI mini 11/202217/10/2022Trước 21:00 ngày 13/10/2022
6MCLEX22Dầu WTI micro 11/202217/10/2022Trước 21:00 ngày 13/10/2022
7CLEX22Dầu WTI 11/202218/10/2022Trước 21:00 ngày 17/10/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUV22Cao su RSS3 10/202225/10/2022Trước 15:00 ngày 07/10/2022
2QPV22Dầu ít lưu huỳnh 10/202212/10/2022Trước 21:00 ngày 10/10/2022
3MPOV22Dầu cọ thô 10/202214/10/2022Trước 15:00 ngày 12/10/2022
4ZLEV22Dầu đậu tương 10/202214/10/2022Trước 21:00 ngày 12/10/2022
5ZMEV22Khô đậu tương 10/202214/10/2022Trước 21:00 ngày 12/10/2022
6ZFTX22Cao su TSR20 11/202231/10/2022Trước 15:00 ngày 13/10/2022
7FEFV22Quặng sắt 10/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 13/10/2022
8NQMX22Dầu WTI mini 11/202219/10/2022Trước 21:00 ngày 17/10/2022
9MCLEX22Dầu WTI micro 11/202219/10/2022Trước 21:00 ngày 17/10/2022
10CLEX22Dầu WTI 11/202220/10/2022Trước 21:00 ngày 18/10/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance.

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự