Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-17/06/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPM22Dầu ít lưu huỳnh 06/20228/6/2022Trước 21:00 ngày 06/06/2022
2TRUM22Cao su RSS3 06/202224/06/2022Trước 15:00 ngày 08/06/2022
3NQMN22Dầu WTI Mini 07/202215/06/2022Trước 21:00 ngày 13/06/2022
4MCLEN22Dầu WTI micro 07/202215/06/2022Trước 21:00 ngày 13/06/2022
5ZFTN22Cao su TSR20 07/202230/06/2022Trước 15:00 ngày 14/06/2022
6FEFM22Quặng sắt 06/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 14/06/2022
7CLEN22Dầu WTI 07/202217/06/2022Trước 21:00 ngày 16/06/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUM22Cao su RSS3 06/202224/06/2022Trước 15:00 ngày 08/06/2022
2QPM22Dầu ít lưu huỳnh 06/202210/6/2022Trước 21:00 ngày 08/06/2022
3MPOM22Dầu cọ thô 06/202215/06/2022Trước 15:00 ngày 13/06/2022
4ZFTN22Cao su TSR20 07/202230/06/2022Trước 15:00 ngày 14/06/2022
5FEFM22Quặng sắt 06/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 14/06/2022
6NQMN22Dầu WTI Mini 07/202217/06/2022Trước 21:00 ngày 15/06/2022
7MCLEN22Dầu WTI micro 07/202217/06/2022Trước 21:00 ngày 15/06/2022
8CLEN22Dầu WTI 07/202221/06/2022Trước 21:00 ngày 17/06/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự