Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), Golden Finance xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022 

Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022 cụ thể như sau

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPU22Dầu ít lưu huỳnh 09/202208/09/2022Trước 21:00 ngày 06/09/2022
2TRUU22Cao su RSS3 09/202226/09/2022Trước 15:00 ngày 08/09/2022
3QWV22Đường trắng 10/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
4NQMV22Dầu WTI mini 10/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
5MCLEV22Dầu WTI micro 10/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
6ZFTV22Cao su TSR20 10/202230/09/2022Trước 15:00 ngày 14/09/2022
7FEFU22Quặng sắt 09/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 14/09/2022
8CLEV22Dầu WTI 10/202216/09/2022Trước 21:00 ngày 15/09/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUU22Cao su RSS3 09/202226/09/2022Trước 15:00 ngày 08/09/2022
2QPU22Dầu ít lưu huỳnh 09/202212/9/2022Trước 21:00 ngày 08/09/2022
3ZLEU22Dầu đậu tương 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
4ZSEU22Đậu tương 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
5ZREU22Gạo thô09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
6ZMEU22Khô đậu tương 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
7ZWAU22Lúa mỳ09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
8KWEU22Lúa mỳ Kansas 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
9ZCEU22Ngô09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
10MPOU22Dầu cọ thô 09/202215/09/2022Trước 15:00 ngày 13/09/2022
11QWV22Đường trắng 10/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
12CCEU22Ca cao09/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
13ZFTV22Cao su TSR20 10/202230/09/2022Trước 15:00 ngày 14/09/2022
14FEFU22Quặng sắt 09/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 14/09/2022
15NQMV22Dầu WTI mini 10/202219/09/2022Trước 21:00 ngày 15/09/2022
16MCLEV22Dầu WTI micro 10/202219/09/2022Trước 21:00 ngày 15/09/2022
17KCEU22Cà phê Arabica 09/202220/09/2022Trước 21:00 ngày 16/09/2022
18CLEV22Dầu WTI 10/202220/09/2022Trước 21:00 ngày 16/09/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

Golden Finance

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự